Optymalizerka Metal-technika OWD 1500 do cięcia wielkogabarytowego

METAL TECHNIKA Rafał Cygan

METAL TECHNIKA Rafał Cygan

Radomszczańska 24
97-570 Przedbórz
telefon +48 44 781 20 90
biuro@grupametaltechnika.pl
www.metaltechnika-drewno.pl

OWD 1500 w wykonaniu do cięcia wielkogabarytowego powstała na bazie konstrukcji naszej podstawowej OptymalizerkiOWD 1500

Modyfikacje jakie zostały wykonane w konstrukcji maszyny spowodowały zwiększenie przekrojów jakie można ciąć na maszynie do maksymalnie 380x100mm(pojedynczy element lub pakiet), dzięki temu przy odpowiedniej logistyce materiału(dowóz i odbiór) maszyna jest w stanie wykonać np. 90mᶾ deski paletowej o długości 80 cm w ciągu jednej ośmiogodzinnej zmiany.